Imię nazwisko:

Data urodzenia:

stan cywilny:

Wykształcenie:

Sławomir Jan WIAK

14.08.1948 r.

żonaty

 

1967 r. 

matura

1973 r. 

dyplom mgr inż.  uzyskany w Politechnice Lódzkiej

1979 r. 

uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych (Politechnika Łódzka)

1990 r. 

uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych (Politechnka Łódzka)

2002 r. 

uzyskanie tytułu profesora (Politechnika Łódzka 2 stycznia 2002 r.)

2005 r. 

uzyskanie tytuŁu profesora zwyczajnego (Mianowanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 września 2005r)

 


IMSI          WEEiA           Kontakt