kliknij aby zobaczyć większy  obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliknij aby zobaczyć większy  obrazek

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza prof. Sławomira Wiaka koncentruje się głównie na niżej wymienionych zagadnieniach związanych z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych, w tym między innymi:

  • rozwojem metod symulacji komputerowej i technik numerycznych stosowanych w modelowaniu stanów przejściowych w przetwornikach elektromechanicznych.

  • rozwojem teorii aproksymacji w zakresie aproksymacji operatorów różniczkowych ilorazami różnicowymi w odniesieniu do struktur przestrzennych i procesów niestacjonarnych,

  • modelowaniem i symulacją komputerową struktur przestrzennych mikroaktuatorów elektrostatycznych z użyciem metod polowych oraz metod obwodowych, jak również zastosowaniu matematycznych metod optymalizacji (w tym algorytmów genetycznych i ewolucyjnych) do optymalizacji wybranych struktur mikroaktuatorów,

  • wykorzystaniem metod komputerowo wspomaganego projektowania w połączeniu z matematycznymi metodami optymalizacji (w tym optymalizacji wielokryterialnej) w projektowaniu optymalnych konstrukcji inteligentnych czujników przyśpieszenia oraz układów napędowych mikroluster wykonanych w technologii DLP (Digital Light Processing),

  • implementacją nowoczesnych technik modelowania i symulacji komputerowej połączonych z metodami sztucznej inteligencji (w szczególności algorytmów genetycznych) nakierowanych na optymalne projektowanie inteligentnych mikrosystemów wykonywanych w technologii krzemu. W okresie luty 1999r. - czerwiec 2001 r. prof. S. Wiak był głównym wykonawcą grantu KBN wykonanego wspólnie z pracownikami Instytutu Technologii Elektronowej z Piaseczna oraz Instytutem Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Opracowana w ramach grantu konstrukcja (projekt Prof. Wiak) i technologia wytwarzania (Instytut Technologii Elektronowej) pozwoliła na wykonanie po raz pierwszy w kraju mikroaktuatora elektrostatycznego o ruchu obrotowym pracującego jako człon inteligentny. Kontynuacją badań są otwarte 2 przewody doktorskie (2 następne w przygotowaniu). Badania prowadzone w ramach poprzedniego grantu są kontynuowane dzięki uzyskaniu finansowania z KBN (Grant Nr 3T10A07326 -Modele polowo obwodowe trójwymiarowych struktur grzebieniowych mikroaktuatorów pracujących jako czujniki przyśpieszenia, lata 2004-2005).

  • tworzeniem dedykowanych systemów ekspertowych wspomagających projektowanie systemów MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems). 

  • rozwojem zaawansowanych informatycznych systemów oprogramowania z zakresu komputerowo wspomaganego projektowania, w tym modelowania bryłowego oraz tworzenia wirtualnych modeli strukturalnych obiektów.

Prof. S. Wiak prowadzi od wielu lat współpracę z angielska firmą VECTOR FIELDS Ltd. (z Oxford) współuczestnicząc wraz z zespołem w tworzeniu zaawansowanych informatycznych systemów oprogramowania z zakresu komputerowo wspomaganego projektowania. Dzięki tej współpracy powstały moduły do modelowania bryłowego oraz moduły pozwalające na uwzględnienie dynamiki ruchu struktur przestrzennych. Powyższe oprogramowanie (OPERA-2D/3D)jest dostępne w wielu ośrodkach uniwersyteckich w świecie, ale również w większości polskich uczelni. Jest ono wykorzystywane zarówno w procesie dydaktycznym (w ramach przedmiotów z zakresu CAD oraz metod aproksymacyjnych), jak i w przygotowaniu prac doktorskich oraz prowadzeniu badań naukowych.

Wyniki prowadzonych prac badawczych były opublikowane w formie artykułów oraz referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych w tej rangi czasopismach i konferencjach jak:

 COMPUMAG, ICEM, ISEF, MIS, IGTE, ISEM, ACEMP, IEEE, ICEF, ACEMP, OPIE, IEE, CEFC, AI-METH ECCOMAS Thematic Conference


IMSI          WEEiA           Kontakt